Language : English

DSG SİSTEM

DSG (DEZAVANTAJLI SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ) YÖNETİM SİSTEMİ

DSG yönetim sistemi modelinin genel amacı; ayrım gözetmeden dezavantajlı bireylerin hak ve onurlarına uygun bir yaşam standardının sağlanmasına mevzuat çerçevesinde katkıda bulunmaktır.

Dezavantajlı bireyin gerek kamu gerekse sosyal yaşamdaki sıkıntı ,problem ve engellerini kaldırmaya yönelik uygulamaları içerir. Bu yönetim sistem modelinin, her çeşit ve büyüklükteki kurum/kuruluşa uygulanması ve değişik coğrafî, kültürel ve sosyal şartlara uyarlanması amaçlanmaktadır.

Sistemin performansı, özellikle üst yönetim olmak üzere, değişik düzeylerde değişik görevleri yerine getiren personelin bu konudaki taahhütlerine bağlıdır.Dolayısı ile insan kaynaklarının dezavantajlı bireyin hassasiyetlerine ve ihtiyaçlarına göre eğitilmesi teknik alt yapı kadar önemlidir.

Böyle bir sistem, bir kuruluşa; dezavantajlı grup politikası geliştirme, bu politika taahhütlerini gerçekleştirmek için amaçları ve süreçleri oluşturma, performansını geliştirmek için gerekli adımı atma ve sistemin bu yönetim sistem modeli şartlarıyla uyumunu gösterme imkânını vermektedir.Bu da yeni hizmet alanları yeni müşteri portföyü ve memnuniyetini beraberinde getirir.

TESİSİNİZE DEĞER KATAR

Tesisinize yeni bir misafir portföyü ve memnuniyeti sağlar.
Engelli, yaşlı ve her türlü destek hizmetine ihtiyaç duyan bireyin sosyal hayatta insan hak ve onuruna uygun bir yaşam standardının sağlanmasına mevzuat çerçevesinde katkıda bulunmayı amaçlar.
Turistik tesislerde teknik ve sosyal altyapı ile insan kaynakları eğitimleri ve düzenlemeleri organize eder.