Language : English

Erişebilirlik Eğitimi

Erişebilirlilik nedir:

Engellilerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanında tam ve etkin katılımını sağlamak; fiziki çevreye ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojilerine ve sistemlerine eşit koşullarda sahip olmasını ifade eder.

Eğitimin amacı:

Herkes için doğru uygulama yöntemleri ile tasarlanmış alanlar oluşturmak.

Erişebilirlik Eğitimi İçeriği ve Uygulanması

  • Binasal ve yapısal alanlarda doğru uygulama teknikleri
  • Ulaşımda erişilebilirlik çözümleri
  • Hizmetlere ​erişilebilirlik çözümleri
  • Bilgi ve bilişim teknolojilerine erişilebilirlik çözümleri ve yöntemleri
  • Dünyada erişilebilirlik uygulama yöntem ve başarıları
  • Erişilebilirlikte sürdürülebilirliğin önemi

Eğitim süresi:

6 saat

Kimler Katılabilir:

Kurumlardaki teknik birim personelleri ,Yapısal uygulamalar yapan özel kuruluşlar

İş Analizi Eğitimi Sertifikası:

Kurs sonunda katılımcılara Erişebilirlik Eğitimi belgesi (eğitim katılım sertifikası) verilecektir.