Language : English

DSG SİSTEM

DEZAVANTAJLI SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DSG kurulumu çalışma iş programı başlıkları;

 • Ön değerlendirme ve raporlama
 • Fizibilite çalışmasının yapılması, mevzuat çerçevesinde eksiklerin tespit edilmesi
 • Organizasyon şemasının belirlenmesi
 • Organizasyon şemasında yer alan birim sorumluları ile ön eğitim yapılarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verilmesi
 • Belirlenen birimlerin mevzuat çerçevesinde görev tanımlarının yapılaması
 • Mevcut ISO 9001:2008 dokümanlarının incelenmesi
 • Mevcut prosedürlere engelli/ yaşlı mevzuatlarının entegre edilmesi, DSG prosedürlerinin oluşturulması
 • Teknik talimatların TSE standartları doğrultusunda oluşturması, diğer talimatlara eklemelerin yapılması
 • Dezavantajlı bireylerin veri oluşumu takip dokümanlarının oluşturulması
 • Erişilebilirlik uygunluk kontrol formlarının hazırlanması
 • Bu kapsamda tespit edilen uygun olmayan alanlar için düzeltici faaliyet açılması
 • Engelli/Yaşlı Memnuniyet anketlerini hazırlanması
 • Anket sonucunda veri çalışmalarının yapılması
 • Engelli/Yaşlı Hedeflerin ve politikanın hazırlanması
 • Kapsam, hedef doğrultusunda DSG plan ve programlarının hazırlanması
 • Hazırlanan formların, dokümanların dağıtımı
 • İç tetkik planının ve soru listelerinin hazırlanması
 • İç tetkik faaliyetinin gerçekleştirilmesi
 • İç tetkik aşamasında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi
 • Kapsam dahilinde yapılacak çalışmalarda, hedef kapsamına alınmayan teknik alanların eksiklerin giderilme kontrollerinin yapılması
 • Tüm eksiklerin giderilmesinden sonra belgelendirme firmasına müracaatın yapılması
 • Belgelendirme tetkiki sonrası tetkik sonuçlarına göre tespit edilen iyileştirmelerin / eksikliklerin tamamlanması
 • Eğitim planın hazırlanması bu kapsamda;

DSG temel eğitimi: 6 Saat
Eğitimin içeriği:
DSG yönetim sistemi unsurlarının belirlenmesi
Genel şartların tarifi
DSG politikası belirlenmesi
Planlama, uygulama, sürdürülebilirlik ilkeleri
Kontrol, düzeltici faaliyet uygulama yöntemleri

Dokümantasyon eğitimi:6 Saat
Eğitimin içeriği:
DSG standart maddeleri ile ilgili özet konular
Sistemin dokümantasyon yapısı
DSG el kitabı
Prosedürler, Talimatlar, Formlar ve diğer destek dokümanlar
Engelli/yaşlı sınıflanması ,tanımları ve risk değerlendirmesi
Dokümanların kontrolü
Örnek çalışmalar

İş Akış Yazılım Eğitimi: 6 Saat
Eğitimin içeriği:
İş Akışı nedir?
İş Akış girdi ve çıktıları nelerdir?
İş Akış performans ölçümü nedir?
PUKİ döngüsü uygulamaları
İş Akış haritaları

Süreç Yönetimi ve Yazılımı Eğitimi: 6 Saat
Eğitimin içeriği:
Süreç nedir?
İş Akışı ve süreç ilişkisi
Birimlere göre süreç yazılım örnekleri
Uygulamalı süreç yazılımı
İş akışının süreçlere bağlanması
Süreç ölçümleri ile birimsel yıllık başarı oranlarının ölçüm teknikleri

TS teknik standartlarının eğitimi: 12 Saat
Eğitimin İçeriği:
Teknik standartlar nelerdir?
Tespit edilen eksikler doğrultusunda alan düzenlemeleri nasıl yapılmalı
Teknik kontrol formları nasıl hazırlanır ve takip edilir?
Engel gruplarına göre teknik eksikler ve düzenlemeler

Dezavantajlı bireye davranış eğitimleri: 6 Saat
Eğitimin içeriği:
Engel grupları bilgilendirme
Engel gruplarına göre doğru personel davranış yöntemleri
Engelli misafir ilişkilerini doğru yönetme
Empati kurma
Uygulama çalışması

İç tetkik eğitimi: 8 Saat
Eğitimin içeriği:
Denetim nedir?
Denetim gereği ve faydaları
Denetim çeşitleri
Denetim planlaması ve yapılması aşamaları
Soru listesi hazırlama
Rapor yazılımı
Uygunsuzluk tespit ve takipleri

Veri Analizi ve İstatistik yöntemleri: 6 Saat
Eğitimin içeriği:
DSG ve kalite kontrolünde istatistiksel metotların önemi
Pazar analizine katkısı
Temel istatistik kavramları, veri toplama yöntemleri
Histogram ve normal dağılım
Pareto analizi
Gruplandırma
Neden sonuç analizi
Beyin fırtınası